Code voor de aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG)

Gezondheidsproducten zijn producten in een farmaceutische vorm (tablet, zalf, drank etc) en met een farmaceutisch uiterlijk (verpakking, gebruiksaanwijzing) of waarvoor een aan gezondheid gerelateerde primaire functie wordt geclaimd, zonder dat ze daardoor een geneesmiddel worden. Gezondheidsproducten zijn niet bestemd te worden gebruikt als geneesmiddel en vallen in principe onder de Warenwet. Denk bijvoorbeeld aan voedingssupplementen, zoals knoflookpillen die goed zouden zijn voor het behoud van een gezonde bloeddruk. Ander voorbeeld is een crème die claimt het herstellend vermogen van de huid te ondersteunen. Het verschil met geneesmiddelenreclame is dat reclame voor gezondheidsproducten is gericht op het in stand houden of bevorderen van een goede gezondheid (gezondheidsclaim), waar geneesmiddelenreclame gericht is op geneeskundige werking (medische claim).

De belangrijkste regels waaraan reclame voor gezondheidsproducten aan moet voldoen zijn omschreven in de artikelen 19 en 20 van de Warenwet en de EU Verordening 1924/2006 (de zogenaamde Europese Claimsverordening). De Stichting Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten heeft de wettelijke regels nader uitgewerkt in de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG). Reclame voor gezondheidsproducten moet ook preventief worden gekeurd door de Keuringsraad KOAG/KAG, die sinds 1 januari 1995 aan de hand van de CAG bepaalt wat wel en niet door de beugel kan. Kan het wel, dan krijgt de advertentie een toelatingsnummer, dat de adverteerder weer moet meedrukken op alle reclame- en promotiemateriaal, met uitzondering van verpakkingen, radio- en tv-reclame.

Waar de grens ligt tussen een gezondheidsclaim en een medische claim is niet altijd even makkelijk te bepalen. Om adverteerders hierbij te helpen, is aan de CAG een ‘indicatieve lijst gezondheidsaanprijzingen’, toegevoegd, een hulpmiddel dat meer dan 1000 claims bevat (de zgn. KAG-lijst). De lijst geeft per ‘indicatie’ (bijvoorbeeld ‘huidverzorging’) de grens aan tussen toegestane en niet toegestane claims (‘voedt en beschermt de huid’ mag bijvoorbeeld wel, ‘voor het behoud van het vochtevenwicht in de huid -bij een in te nemen product’ mag niet.) Keuringsraad KOAG/KAG hanteert deze lijst ook bij het beoordelen van voorgelegde reclame-uitingen. Bovendien is deze lijst voor de controleurs van de Warenwet een belangrijke indicatie bij hun toezicht.

Handhaving

Wat de reclame voor gezondheidsproducten betreft, wordt het toezicht in eerste instantie overgelaten aan de KOAG/KAG. Bij overtredingen kan de Keuringsraad een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie of naar de rechter stappen. De KOAG/KAG heeft op het gebied van de CAG werkafspraken met de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit.