Europese Cosmeticarichtlijn

Cosmetica zijn producten voor de dagelijkse verzorging, zoals tandpasta, shampoo, make-up, zonnebrandcreme, scheerschuim en parfum. De wetgeving met betrekking tot cosmetica is op Europees niveau geregeld in de Cosmetica Richtlijn (76/768/EEG). De wet heeft tot doel de volksgezondheid te beschermen en vrije circulatie van goederen binnen de Europese Gemeenschap. De Cosmetica Richtlijn stel als primaire eis: “Cosmetische producten mogen de gezondheid van de mens niet schaden wanneer zij onder normale of redelijkerwijze te voorziene gebruiksvoorwaarden worden aangewend.”

Om de veiligheid te garanderen zijn in de wetgeving regels gesteld aan de ingrediënten van cosmetische producten. Een aantal stoffen is verboden, andere mogen slechts beperkt en onder voorwaarden worden toegepast. Om de consument duidelijk inzicht te geven in hetgeen hij koopt, moeten bovendien alle ingrediënten op het etiket worden aangegeven. Indien nodig dient het product te worden voorzien van Nederlandse waarschuwingen. 

Europese wetgeving stelt dat de producent of importeur verantwoordelijk is voor de veiligheid van het product. De producent moet kunnen aantonen dat het cosmetisch product veilig is. Het product wordt dan ook eerst uitvoerig onderzocht op de veiligheid. De bevindingen van de veiligheidsbeoordeling worden vastgelegd in het productdossiers. Alleen als deze bij alle aspecten positief zijn, mag het product worden verkocht aan de gebruiker (consument) . 

In Nederland is de Europese Cosmetica Richtlijn door middel van het Warenwetbesluit Cosmetische producten geïmplementeerd.