Geen terugwerkende kracht HR-uitspraak fluoride-tandpasta en zonnebrandmiddel

Geen terugwerkende kracht HR-uitspraak fluoride-tandpasta en zonnebrandmiddel

De uitspraak van de Hoge Raad over het verlaagde BTW-tarief voor tandpasta met fluoride en zonnebrandmiddel met UV-A- en/of UV-B-filter heeft geen terugwerkende kracht. Dat meldt de Belastingdienst.

 

Op 11 november 2016 heeft de Hoge Raad beslist dat het verlaagde BTW-tarief van 6% voor geneesmiddelen van toepassing is op tandpasta met fluoride en zonnebrandmiddel met UV-A- en/of UV-B-filter. Naar aanleiding van deze uitspraak is de Belastingdienst van mening dat:

  • Alle tandpasta’s met fluoride en zonnebrandmiddelen met UV-A- en/of UV-B-filter onder het BTW-tarief van 6% vallen.
  • Alle tandpasta’s zonder fluoride en zonnebrandmiddelen zonder UV-A- en/of UV-B-filter niet automatisch onder het lage BTW-tarief vallen. Per product moet worden beoordeeld of het product een geneesmiddel is volgens de Geneesmiddelenwet.
  • Alle andere min of meer vergelijkbare producten vallen alleen onder het BTW-tarief van 6% als het individuele product een geneesmiddel is volgens de Geneesmiddelenwet.

Geen terugwerkende kracht

De uitspraak van de Hoge Raad heeft geen terugwerkende kracht. Wie al BTW heeft betaald voor tandpasta met fluoride en/of zonnebrandmiddel met UV-A- en/of UV-B-filter voor aangiftetijdvakken die liggen voor november 2016 of het 4e kwartaal 2016  krijgt het verschil tussen 21% en 6% BTW niet terug. De enige uitzondering op die regel is als de bezwaartermijn voor het betreffende tijdvak nog niet voorbij is en de belastingplichtige op tijd bezwaar maakt tegen de BTW die hij op aangifte heeft betaald.

 

Wel/niet 6%

Wie wil weten of een bepaald product onder het BTW-tarief van 6% valt, kan contact opnemen met de inspecteur. Voor een goede beoordeling moet het volgende (per product) naar de inspecteur worden gestuurd:

  • een foto van het product zonder verpakking
  • een foto van de verpakking van het product
  • een foto van (alle) teksten op het product
  • een foto van alle teksten op de verpakking
  • de bijsluiter (indien aanwezig)