Gezonder Ondernemen de basis voor UniPharma

Als gezondheidsspecialist kiest UniPharma bewust voor haar missie “Gezonder Ondernemen”. Hiermee committeren we ons aan een gezonde basis voor onze bedrijfsvoering waarvan duurzaamheid een belangrijk onderdeel in ons beleid is.

Jacco van Liere General Manager legt uit: “UniPharma wil graag bijdragen aan ‘beter zorgen voor jezelf’, hieruit is “Gezonder Ondernemen”, onze pay off, geboren. Een gezondere levensstijl, het tegengaan van verspilling en het terugdringen van het niet-duurzaam gebruik van schaarse middelen hoort bij Gezonder Ondernemen. Ook binnen de onderneming is Gezondheid de basis van het familiebedrijf en het ondernemerschap. Wij werken dagelijks aan een gezonde relatie met onze medewerkers in een ergonomische werkomgeving, zo behouden we een flexibele werkhouding en gezonde betrokkenheid bij ons bedrijf. Extern wordt met (zelfstandige) klanten en leveranciers een gezonde werkrelatie nagestreefd. Samen Gezonder Ondernemen!

Sustainable Development Goals van de VN

UniPharma heeft de Sustainable Development Goals van de VN opgenomen in haar bedrijfsvoering.

1 Goede gezondheid en welzijn

Iedere dag wil UniPharma de bereikbaarheid van het ‘beter zorgen voor jezelf’ verbeteren. Naast de standaarddrogisterijproducten die worden gevoerd, is er binnen het assortiment een sterke focus op biologische voeding, gezonde voeding, dermo cosmetica, vitamines en voedingssupplementen en zelfzorggeneesmiddelen. De afgelopen jaren zijn deze categorieën verder verbreed en verdiept.

2 Betaalbare en duurzame energie

UniPharma is van-het-gas-af en heeft als doel om in 2025 100% energieneutraal te zijn. Voor 2023 is 70% als doelstelling gesteld. Binnenkort zal er weer een investering in zonnepanelen gedaan worden om deze doelstelling te realiseren.

3 Eerlijk werk en economische groei

Iedereen in de wereld is gelijk. Binnen UniPharma zijn er 18 nationaliteiten aan boord en de verhouding man-vrouw is 51%-49%. UniPharma houdt zich actief bezig met het aanbieden van eerlijk werk tegen correcte voorwaarden. De faciliteiten voor medewerkers voor wat betreft huisvesting en dagelijks terugkerende werkzaamheden zijn erop gericht om zo veilig mogelijk, gezond en met zo min mogelijk fysieke belasting te kunnen werken. Wat betreft de economische groei wordt er met een gemiddelde groei van > 8% bijgedragen aan de bloeiende economie van Zeeland.

4 Verantwoorde consumptie en productie

Een duurzaam assortiment is één van de kernpunten van UniPharma. Bij een duurzaam assortiment hoort ook de vraag hoe duurzaam onze leveranciers werken. Leveranciers worden actief gestimuleerd om duurzaam te leveren en te verpakken. Verder verwacht UniPharma van haar leveranciers dat men zich houdt aan de Essentiële Verpakkingseisen.

5 Klimaatacties

Het vermijden van CO2 uitstoot is ons vijfde doel. Afvalstromen worden gescheiden en 83% van de afvalstroom wordt gerecycled. Door de verpakkingsmachines is er een automatische verpakkingsoplossing. Er worden 2 formaten dozen gebruikt waardoor kleine en grote orders in een passende doos vervoerd kunnen worden. Dit bespaart onnodig lucht en dus een aanzienlijke afname van het aantal vervoersbewegingen alsook opvulmateriaal. Indien er wel opvulmateriaal gebruikt moet worden, dan is dit FSC gecertificeerd of folie (bij breekbare producten) met een EN13427 certificaat en 100% recyclebaar.

"Gezonder Ondernemen is de wisselwerking tussen klant, leverancier en UniPharma. Enkel door gezamenlijk doelstellingen te stellen binnen een realiseerbare termijn zijn we verdere duurzaamheidseisen vanuit de Overheid voor en kunnen we een betere leefomgeving voor ons allen realiseren”.

Duurzaamheid hand wereldbol