Producten weer van laag naar hoog btw-tarief

Het kabinet gaat de definitie voor geneesmiddelen aanscherpen. Directe aanleiding is het arrest van de Hoge Raad van 11 november 2016, waarin werd beslist dat sommige tandpasta’s en zonnecrèmes als geneesmiddel zijn aan te merken en dus onder het lage btw tarief vallen.

 

Prinsjesdagstukken

Het Belastingplan 2018 en bijbehorende Prinsjesdagstukken zijn dinsdag 19 september door minister Dijsselbloem aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanscherping van de definitie van geneesmiddelen is een van de fiscale wijzigingen. Het voorstel strekt ertoe om de voorwaarden voor toepassing van het verlaagde btw-tarief voor geneesmiddelen aan te scherpen. Voor geneesmiddelen in de zin van de Geneesmiddelenwet die een handelsvergunning hebben of die van de vergunningplicht zijn vrijgesteld, geldt het verlaagde btw-tarief. Voor goederen die zo’n handelsvergunning niet hebben of waarop de vrijstelling van vergunningplicht niet van toepassing is, geldt het algemene btw-tarief.

 

Geneesmiddelenwet

Voorgesteld wordt alleen nog geneesmiddelen waarvoor een (parallel)handelsvergunning is afgegeven zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet, onder het lage btw-tarief te laten vallen. Een product kwalificeert op basis van de Geneesmiddelenwet nu nog als geneesmiddel op basis van de presentatie aan het publiek, of op basis van de werking van de stof in het menselijk lichaam. Tandpasta’s en zonnecrèmes gaan dus onder het hoge btw-tarief vallen.

 

Internetconsultatie

Vooraf wordt voor de wetsaanpassing een internetconsultatie opgestart. Dit neemt niet weg dat het wetsvoorstel al per 1 januari 2018 moet ingaan.

 

Ruimer effect

Het wetsvoorstel heeft geen effect op ‘echte’ geneesmiddelen, die dan ook in het lage tarief blijven, maar wel op diverse receptvrije geneesmiddelen die ook via de drogist verkregen kunnen worden. Denk daarbij aan (baby)crème, mondwater, insectenspray, anti-roos shampoo en aan sommige middelen tegen aambeien, acne, blaasontsteking, brandend maagzuur, darmkrampjes, diarree, eczeem, hoesten, hoofdluis, kalknagel, keelpijn, littekens, vaginale (schimmel)infecties, verkoudheid, verstopte neus en wratten en nierdialyseconcentraten. Voor deze producten gaat dus, als de plannen doorgaan, het hoge btw-tarief gelden en worden daardoor ruim 14% duurder.

 

UniPharma blijft de berichtgeving in de gaten houden, en bericht zodra er eenduidige officiële communicatie beschikbaar is.

 

————————————————————————————————————————————————————-

Onderstaande bericht is afkomstig van Neprofarm:

 

In het Belastingplan 2018 is voorgesteld om de definitie van een geneesmiddel aan te scherpen: voortaan zou het verlaagde btw-tarief alleen nog maar gelden voor geneesmiddelen met een handelsvergunning of die daarvan vrijgesteld zijn. De bedoeling daarvan is het ongedaan maken van het arrest van de Hoge Raad van november 2016 waarmee ook tandpasta’s en zonnebrandmiddelen onder het verlaagde tarief werden gebracht. Het wetsvoorstel heeft echter veel verstrekkendere gevolgen.

 

Niet alleen de tandpasta’s en zonnebrandmiddelen, maar ook een grote groep farmaceutische producten wordt uitgesloten van het verlaagde tarief. Dat leidt tot ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen op de zelfzorgmarkt en is daarmee in strijd met het beginsel van fiscale neutraliteit. Bovendien ondermijnt dit het overheidsbeleid om burgers meer eigen verantwoordelijkheid voor hun gezondheid te laten nemen en meer aan zelfzorg te doen zoals was afgesproken in de Zorgakkoorden.

 

De medische hulpmiddelen die zijn samengesteld uit stoffen of combinaties van stoffen en in een farmaceutische toedieningsvorm in de handel worden gebracht, zouden onder het hoge BTW-tarief komen te vallen. En dat terwijl een medisch hulpmiddel voor de Belastingdienst duidelijk van een cosmeticaproduct te onderscheiden is door de CE-markering. Bovendien kenmerkt het medische hulpmiddel zich – net als geneesmiddelen – door een therapeutische toepassing (medische claim) en is het voor cosmetica verboden om een dergelijke werking te claimen.

 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft zich ook erg kritisch uitgelaten over een concept-versie van dit voorstel: er wordt onvoldoende duidelijk gemotiveerd waarom het twee jaar geleden ingetrokken voorstel opnieuw wordt ingediend en in de Memorie van Toelichting wordt onvoldoende ingegaan op de commentaren die tijdens de internetconsultatie zijn ingebracht.

 

Neprofarm zal de bezwaren en voorstellen kenbaar maken aan de leden van de Vaste Commissie Financiën en hen vragen om het kabinetsvoorstel niet te accepteren.