De Digitale Drogist in relatie tot meerwaarde

De door De Tweede Kamer aangenomen Wijziging van Artikel 62 van de Geneesmiddelenwet, waarmee het mogelijk zou worden om UAD geneesmiddelen te verkopen zonder de fysieke aanwezigheid van een (Assistent) Drogist is voorlopig van de baan.

De Wetswijziging werd door het Ministerie van VWS ingediend als onderdeel van een Veegwet (i.e. een verzameling van verschillende kleine wetswijzigingen en bedoeld om onvolkomenheden in een reeds bestaande Wet te herstellen). Middels een motie van Eerste Kamerlid Tiny Kox (SP) is deze inhoudelijke wijziging van de GeneesmiddelenWet uit de Verzamelwet VWS 2022 gehaald.

De motie Kox verzoekt de regering om een ‘eventuele wijziging van artikel 62 van de Geneesmiddelenwet per separaat wetsvoorstel aan het parlement voor te leggen’ en het merendeel van de Eerste Kamerleden heeft deze motie op 11 juli gesteund. 


Nu het Kabinet demissionair is en de verkiezingen plaatsvinden op 22 november a.s., zal een eventueel Wetsvoorstel hiertoe nog even op zich laten wachten.

Tijd om stil te zitten?
Voor fysieke winkels blijft het van het grootste belang om de consument de meerwaarde van de drogisterij te laten zien. Meerwaarde, die in een combinatie van goed advies en beleving moet zitten. Dit uiteraard zonder de klassieke marketingmix uit het oog te verliezen. Tot op heden is er namelijk nog geen retailer in het drogisterijkanaal geweest, die voldoende succesvol is zonder prijs- en promotiecommunicatie.

UniPharma ondersteunt u graag middels een volledige winkelondersteuning of via het Gezonder Ondernemen promotieplan. Meer weten? Neem contact op met Natalie van Dijke, n.vandijke@unipharma.nl

UNI 2022 02 01 Voorstel Goudsbloem Krimpen aan de Lek 6
Drogist Bewust Beter Goudsbloem